Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Gamalux Plzeň - akreditovaná laboratoř - specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, PT, MT, UT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Penetrant Testing (PT)

foto: Penetrant Testing (PT)

Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů.

více informací

Magnetic Particle Testing (MT)

foto: Magnetic Particle Testing (MT)

MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení.

více informací

Ultrasonic Testing (UT)

foto: Ultrasonic Testing (UT)

Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda má největší dosah ze všech NDT metod.

více informací

Radiographic Testing (RT)

foto: Radiographic Testing (RT)

Radiografie umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu (zejména objemových, ale v případě vhodné směrové orientace i plošných). Obvyklé oblasti nasazení metody jsou: kontrola svarů a odlitků (i tvarově velmi složitých).

více informací

Visual Testing (VT)

foto: Visual Testing (VT)

VT je nejrozšířenější metodou z metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu (vlastností) povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení.

více informací

Spolupracujeme

Škoda Výzkum – zkušební laboratoř č.1047
Škoda JS – zkušební laboratoř č.1411.2
AZ WELD Stuchl – svářečská škola
Sokolovská uhelná – svářečská škola

Gamalux Plzeň, spol.s r.o., Komořanská 326/63, Modřany, 143 00 Praha 12
GPS: 49°59'33.0"N 14°24'38.5"E

Kontakty

Sídlo firmy:
Gamalux Plzeň, spol.s r.o.
Komořanská 326/63, Modřany
143 00 Praha 12
Tel./fax: 377 097 580
Mobil: 725 631 503 602 152 441 602 825 995
E-mail: gamalux@iol.cz