Profil společnosti

Gamalux Plzeň, spol.s r.o.

Akreditovaný specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, UT, MT, PT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Vysokou úroveň odbornosti při provádění NDT dokladují certifikáty o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025, vydávané Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který ve společnosti GAMALUX provádí periodické audity vždy s vyhovujícím výsledkem.

Provádíme metodické a poradenské služby týkající se například posuzování efektivního využití jednotlivých nedestruktivních zkoušek materiálů a výrobků u zákazníka.

Hlavní činnosti

Profil společnosti

Provádění NDT zkoušek

zkoušení a hodnocení kvality materiálů, výrobků a konstrukčních celků

Profil společnosti

Vnější služby

outsourcing Vašich NDT systémů a kontroly kvality výroby