tube100.me tube200.me porn700.me blueporn.me porn10.me porncf.me porn900.me silverporn.me porn40.me roxporn.me
Gamalux Plzeň, spol.s r.o. – Defektoskopie

Gamalux Plzeň, spol.s r.o.

Akreditovaný specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, UT, MT, PT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Vysokou úroveň odbornosti při provádění NDT dokladují certifikáty o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025, vydávané Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který ve společnosti GAMALUX provádí periodické audity vždy s vyhovujícím výsledkem.

Provádíme metodické a poradenské služby týkající se například posuzování efektivního využití jednotlivých nedestruktivních zkoušek materiálů a výrobků u zákazníka.


Profil společnosti

Hlavní činnosti

Provádění NDT zkoušek

zkoušení a hodnocení kvality materiálů, výrobků a konstrukčních celků

Vnější služby

outsourcing Vašich NDT systémů a kontroly kvality výroby


Vybraní partneři

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

ŠKODA JS a.s.

AZ WELD Stuchl s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

RADIOGRAFICKÁ ZKOUŠKA (RT)

Činnosti stavební divize zahrnují realizace pozemních staveb, včetně zemních prací a zakládání staticky náročných objektů (piloty). Provádíme komplexní realizace staveb pro bydlení, občanských staveb a průmyslových budov (výrobních haly a skladovací objekty). Divize realizuje stavby a stavební úpravy vyplývající z činností ostatních divizí společnosti.

Více informací

ULTRAZVUKOVÁ ZKOUŠKA (UT)

V roce 2015 jsme rozšířili portfolio o divizi Pivovary a ve spolupráci s projekční a stavební divizí dodáváme pivovary v základním výrobním programu 10, 15, 20 a 30 hl. Nabízíme jak dodávku technologického zařízení pivovaru dle zadání, tak i komplexní realizace na klíč, včetně projekčních prací, stavebních úprav a technologického konceptu zařízení. Nabízíme vám špičkové zařízení s nadstandardním sanitačním systémem, které umožňuje výrobu spodně i svrchně kvašených piv.

Více informací

MAGNETICKÁ PRÁŠKOVÁ ZKOUŠKA (MT)

MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení.

Více informací

PENETRAČNÍ ZKOUŠKA (PT)

Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů.

Více informací

VIZUÁLNÍ KONTROLA (VT)

Navrhujeme a vyrábíme axiální ventilátory do různých provozů, přičemž majoritní část naší produkce axiálních ventilátorů se zaměřuje na ventilátory větších průměrů (od cca 1500 do 4000 mm). Jako příklady lze uvést ventilátory pro chlazení technologické vody v chladicích věžích, ventilátory pro nucenou výměnu vzduchu v průmyslu anebo pro uzavřené dopravní cesty (silniční tunely), kde je kladen důraz na životnost a spolehlivost.

Více informací

ZKOUŠKA TĚSNOSTI (LT)

Metoda se používá ke zjišťování netěsností na produktovodech, potrubních systémech, tlakových nádobách, nádržích na skladování kapalin a plynů apod. Touto metodou lze prokázat vady v materiálu, jejichž rozměry jsou tak nepatrné, že je nelze zjistit běžně používanými metodami nedestruktivního zkoušení.

Více informací