Gamalux Plzeň, spol.s r.o.

Akreditovaný specialista na defektoskopii

Poskytujeme komplexní služby v oblasti NDT – nedestruktivní testování, které zahrnují všechny standardní metody zkoušení (RT, UT, MT, PT, VT) v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví, automobilového průmyslu a jiné.

Vysokou úroveň odbornosti při provádění NDT dokladují certifikáty o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025, vydávané Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který ve společnosti GAMALUX provádí periodické audity vždy s vyhovujícím výsledkem.

Provádíme metodické a poradenské služby týkající se například posuzování efektivního využití jednotlivých nedestruktivních zkoušek materiálů a výrobků u zákazníka.


Profil společnosti

Hlavní činnosti

Home

Provádění NDT zkoušek

zkoušení a hodnocení kvality materiálů, výrobků a konstrukčních celků

Home

Vnější služby

outsourcing Vašich NDT systémů a kontroly kvality výroby


RADIOGRAFICKÁ ZKOUŠKA (RT)

Radiografie umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu (zejména objemových, ale v případě vhodné směrové orientace i plošných). Obvyklé oblasti nasazení metody jsou: kontrola svarů a odlitků (i tvarově velmi složitých).

Více informací

ULTRAZVUKOVÁ ZKOUŠKA (UT)

Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda má největší dosah ze všech NDT metod.

Více informací

MAGNETICKÁ PRÁŠKOVÁ ZKOUŠKA (MT)

MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení.

Více informací

PENETRAČNÍ ZKOUŠKA (PT)

Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů.

Více informací

VIZUÁLNÍ KONTROLA (VT)

VT je nejrozšířenější metodou z metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu (vlastností) povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení.

Více informací

ZKOUŠKA TĚSNOSTI (LT)

Metoda se používá ke zjišťování netěsností na produktovodech, potrubních systémech, tlakových nádobách, nádržích na skladování kapalin a plynů apod. Touto metodou lze prokázat vady v materiálu, jejichž rozměry jsou tak nepatrné, že je nelze zjistit běžně používanými metodami nedestruktivního zkoušení.

Více informací